Frankfurti leves

.

„Nagy házam és nagy kocsim van, hát nem nagyszerű az élet?” Nos, a ház és a kocsi lehet hogy nagyszerű, de az élet? Hány ember tölti ténylegesen azzal idejét nap mint nap, amit szeret, ami kielégíti, ami hozzájárul kibontakozásához, fejlődéséhez, kiteljesedéséhez? Ténylegesen hányan boldogok, elégedettek és élnek békében magukkal? Valójában alig van ilyen. Önmagában nem elmebajra kárhoztatás, amit „életnek” nevezünk? Legtöbb ember egész életében azt teszi, amiről azt hiszi, hogy tennie kell, s ez egyet jelent a Rendszer kiszolgálásával, a Rendszer kínálta keretek között. Miért keverjük össze az „életet” a jelenleg tapasztalható világgal? Mi köze az életnek ahhoz, hogy gyerekeket robbantanak fel szüleik előtt, és szülőket gyerekeik előtt, miközben felszabadításról papolnak? Hol az élet abban, hogy minden nap egyidőben kelünk, hogy ugyanabban a dugóban araszoljunk, vagy sorban álljunk ugyanazért a vonatért, hogy eljussunk a munkába, ami úntat, frusztrál, kielégítetlenül hagy? Majd hazafelé ugyanazon a dugón keresztül, és ugyanaz a sorbaállás, hogy ugyanazt az esti tévéműsort megnézzük, ami szellemi fogyatékosként bánik velünk? Milyen életről beszélünk, amikor gyerekeinket iskolákba, egyetemekre küldjük, amiket arra terveztek, hogy a következő generáció fogaskerekeiként köpjék ki őket? Azonban mi ismét inkább meggyőzzük magunkat, hogy van egy „jó állásunk”, „jó karrierünk”, „jó életünk”, a gyermekeinknek „jó oktatást” biztosítunk, aztán időnként szembesülünk a szörnyűségek szörnyűségével, miszerint az élet ténylegesen szar. Szar, összehasonlítva azzal, amilyen az élet lehetne, és amilyennek szeretnénk, hogy legyen. Valójában ez egyáltalán nem „élet”, hanem egy önámításunkból szőtt könnyfátyol.
„Boldogságunk” illékony pillanatait a mindent elborító boldogtalanság állapotából ítéljük meg, míg eredményeinket a jelképek és csecse-becsék révén, amiket a Rendszer a siker elengedhetetlen kellékeiként hirdet. Aznap, amikor ezt írtam, kezembe került egy tanulmány a brit tinédzserek szellemi és érzelmi egészségéről, bár ugyanez vonatkozik az egész iparosított, számítógépesített világra. A „Gyermeklélektan és pszichiátria” folyóiratban megjelent írás címe: „Idő trendek a serdülőkori mentális egészségben”. Arról szólt, hogy az elmúlt húsz évben 70%-al megnőtt a szorongástól, depressziótól szenvedő tizenöt évesek száma. Hé! Tizenöt évesekről beszélünk!!! A tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a „siker utáni vágy” miatti nyomás okolható a kamaszok érzelmi sérüléseinek drámai növekedéséért. Hozzá kellett volna tenni, pontosabban a Rendszer által meghatározott siker utáni vágy. A cikk szerint: „a tanulmányi eredmények hajszolásának kényszere és az eladósodási kilátások hozzájárulnak a széleskörű boldogtalansághoz”.
Angliában a Blair kormánynak köszönhetően, a diákok óriási adósságba kerülnek az egyetem végére, mivel kölcsönöket kell felvenniük, hogy fizessenek az oktatásért (pontosabban azért, amit oktatás címszóval letolnak a torkukon). A kölcsön a Rendszer uralmát jelenti, és ez a diákhitelek valódi oka. A tanulmány azt is kimutatta, hogy az iskolában eltöltött idő és a szabadidő közt nincs egyensúly, amiről már évek óta beszélek. A kölyköket ötször egy héten
hosszú órákig az iskolában tartják, és amikor a börtönajtó végre kinyílik, házi feladattal kitömve bocsátják őket útjukra. Mikor van a gyerekeknek és a fiataloknak idejük azzal foglalkozni,
amivel akarnak? Válasz: a tudományos baromságok áradatának feladata egyrészről, hogy szürkeállományt gyártson, ami aztán továbbgördíti a Rendszert, mint egy elszabadult hólabdát,
másrészről, hogy napról napra egyre többet lefaragjon szabadságunkból és egyediségünkből.
Más szóval a túlélés miatt ne legyen időnk az életre.
Egy másik tanulmány: „A növekvő fájdalmak vizsgálata”, amiről az Egyesült Királyság
Sajtótársasága 2004 októberében számolt be, megerősítette ezeket a trendeket. A megkérdezett szülők háromnegyede szerint gyermekeikre sokkal nagyobb nyomás nehezedik az iskolában, mint aminek ők voltak kitéve ebben a korban. Százalékban hasonló mennyiségben azt mondták, hogy az állandó iskolai stressz (egymás gyötrése és a vizsgák) hat leginkább gyermekeik emocionális egészségére és jólétére. És a vizsgák mire szolgálnak, könyörgöm? Hogy kimutassák, mennyire vonta irányítása alá a Rendszer elméjüket és érzékelésüket. A kutatás szerint tízből hét szülő mondta, hogy a kormánynak több pénzt kellene fordítania a gyerekek és fiatalok mentális egészségügyi ellátására. Ó Istenem, ments meg innen! Ne a probléma „kezelésével” törődj, mit szólnál az ok megszüntetéséhez? Mit szólnál ahhoz, ha megváltoztatnád a gyerekeid közérzetét azzal, hogy azt mondod nekik, pihenjenek és szórakozzanak, mivel az oktatás és a Rendszer vizsgakövetelményeinek megfelelés egy rakás szar? Az „oktatás” célja a programozás, idomítás, hogy a hatalmi felépítménynek megfelelő valóság kollektív hitét ültesse mindenkibe. Ez az egész az alárendeltségről, a korlátozásokról és az „én nem tudok” „te nem tudsz” mentalitásról szól, mivel a Rendszer azt akarja, hogy mindenki ezt szajkózza a sírig vagy a hamvasztásig. Amit mi oktatásnak hívunk, az nem felnyitja az elmét, hanem rácsavarja a fedelet. Mint ahogy Albert Einstein kijelentette: „A tanulásomat akadályozó egyedüli dolog az oktatásom volt.” Azt is mondta, hogy „a műveltség az, ami megmarad, miután mindent gondosan elfelejtesz, amit az iskolában megtanultál.”
Miért büszkék a szülők, ha a gyerek bizonyítványt kap arról, hogy felmondta a Rendszernek, amit az hallani kíván? Nem azt mondom, hogy ne törekedjünk tudásra, azonban ha szabadságra törekszünk, akkor a saját, s nem a Rendszer elképzelései szerint kell a tudást megszereznünk. Azt is kijózanító lehet megfigyelni, hogy a politikusok, kormányhivatalnokok, újságírók, tudósok, orvosok, ügyvédek, bírók, az üzleti élet vezetői vagy mások, akik igazgatják, vagy szolgálják a Rendszert, kívétel nélkül mindig azok, akik ugyanazon az egyetemi (idomító) elme-gépsoron mentek keresztül.
Sajnálatos módon az értelmet és a sikeres vizsgákat gyakran egy dolognak hiszik. Egyik este diszkóban voltam, s a táncparkett üres volt, mivel a DJ olyan zenét játszott, amit az emberek nem akartak hallani. Ez a pokoli ego nem volt hajlandó más zenét feltenni. Megkérdeztem tőle, hogy ilyen körülmények között vajon ez az eljárás értelmes-e. Felháborodott felvetésem hallatán. „Igazolása” volt róla, hogy ő értelmes, mivel oklevele van. Remek! Az alapvető értelem azt jelenti, hogy észreveszi, hogy senki sem táncol, mert szar a zene, és utána olyan zenét játszik, ami a vendégeknek tetszik. Az oklevél csupán arról szól, hogy azt mondod a Rendszernek, amit mondott, hogy mondjad. Mi értelmes van ebben?
Legtöbben azzal bolondítják magukat, hogy szabadok, mivel ténylegesen sosem vizsgálják meg elméletüket. Olyanok, mint a légypapirra ragadt legyek, akik mindaddig, amíg nem próbálnak mozdulni, meg tudják magukat győzni arról, hogy ha akarnának, tudnának. Csak éppen most nem akarnak! Ha megpróbálnák, szembesülnének a ténnyel, hogy a seggük teljesen odaragadt egy valaki más irányította rendszerhez, ami vacsorát fog felszolgálni – őket. Azt teszik, amit
a kormánydiktatúra mond nekik, anélkül hogy megkérdőjeleznék, vagy kétségbe vonnák az
utasításokat. Fenntartják a szabad választás illúzióját azzal, hogy sosem választanak. „Nekem
teljesen megfelel, hogy szárnyaim ehhez a hálóhoz ragadtak, mivel azt választom, hogy nem
repülök”. Oly sok emberrel találkoztam az évek során, akik egészen addig szabadnak hitték
magukat, amíg valami olyat nem tettek, ami nem volt „normális”. Ekkor keményen beleütköztek a valóságba, mert, hogy a nagy amerikai komikust, Bill Hickst idézzem: „Szabadon teheted azt, amit mondunk neked.”
Ahogy az orwelli globális állam egyre nagyobb iramban bontakozik ki az árnyékból, a „szabad világ” önámítást egyre nehezebb fenntartani. Szorult helyzetükkel való szembesülés helyett, sokan minden erejükkel igyekeznek félrenézni. Legtöbben készek bármikor panaszkodni, hogy mi minden szörnyűség történik az életükben és a nagyvilágban, azonban kővé dermednek, amikor tettekre kerülne sor.

A szeptember 11-i támadás óta a megfigyelés nagyon elterjedt, hogy „megvédjék” (ellenőrizzék) az embereket. Miközben sétálsz a városban, az egyik kamera tart megfigyelés alatt a másik után. Bemész egy áruházba, változatlanul ez a helyzet, akárcsak a repülőtereken, vasútállomásokon, sőt még jó néhány taxiban is, ahogy ezt nemrégiben megtapasztaltam. Miközben abban a taxiban ültem, egy kamera rögzítette minden mozdulatom. Ez míly szépen is jelképezi hol tartunk, s már lassan nem számít hová megyünk, mindenhol rajtunk vannak. Ha mobil telefont hordasz magadnál, azt nyomon tudják követni (sőt le is hallgatni a közelében elhangzott minden szót, még kikapcsolt állapotban is – a szerk.), s ugyanez a helyzet az autóban lévő microchipekkel. A hitelkártyád segítségével minden vásárlásodat rögzítik, bárhol is fordulsz meg. Az új ankjegyekbe épített csip is alkalmas nyomonkövetésre (mikrohullámú sütőbe téve tönkretehető). És az összekapcsolt adatbázisok azt jelentik, hogy a növekvően széleskörű internet használat elterjedésének köszönhetően bármelyik állami szervnek, de sok más nem állami szervnek is, (sőt a hekkereknek is) rendelkezésére áll életed története, kapcsolatrendszered a legeslegbizalmasabb részletekbe menően. S ami felhasználható, azt egy adott pillanatban fel is fogják hasznáni, ne legyenek kétségeid.
Bevezették az írisz-felismerő kamerákat, a hang-felismerő technológiát és hát persze az emberekbe ültetett mikrocsipeket. Mennyire nevettek rajtam, amikor elkezdtem arról beszélni, hogy egy olyan rendszer felé terelnek bennünket, ahol a gyerekeket születésük pillanatában becsipelik. (Mert mit gondolsz, minek erőltetik a kórházbanszülést tűzzel, vassal? Csak nem gondolod komolyan – betekintvén a Rendszer működésébe és működtetőinek céljaiba – hogy a gyermekek vagy az anyák védelmében?) Azt mondták nekem: „Lökött vagy!”. Még mindig hallom a kacagást? Szerintem nem, mivel már elkezdték a microcsipek ültetését az emberekbe. A Totalitárius Settenkedést használták fel az emberek csipekhez szoktatására.
Kezdték a háziállatokkal és a jószággal, aztán kiterjedt a ruhákra s más termékekre, végül jött
a fő célpont – mi. Mint mindig, az előzetes eseményekkel jól megalapozott félelmeinkre építve hangsúlyozzák a mikrocsip összes állítólagos hasznát, miközben elhallgatják az igazi tervet. Azt mondják, nyomon tudod követni a gyereked, a kórtörténeted elérhető lenne, amikor elgázol egy teherautó, és megszabadulnál azoktól a szörnyű hitelkártyáktól. „Látjátok mennyire törődünk veletek?” Mindent tárolhatna egy bőr alá ültetett csip, sőt még a repülőtéren is soronkívül átjuthatnál – az egyébként szándékosan egyre inkább ellehetetlenítő – ellenőrzéseken, vagy úgy fizethetnél a boltban, hogy még a zsebedbe sem kellene kotorászni. Hát nem éri meg olyannak lenni, mint egy megbélyegzett állat? Látod már az előnyeit?
Egy 2004 áprilisában kezembe került United Press Interational (UPI) riport szerint a US Department of Health and Human Services (Amerkai Egészségügyi Minisztérium) yilvánosságra hozott egy próbálkozást, „a nemzet hajléktalanjai jobb megfigyelésére és segítésére”. Figyelj fel a „segít” szó orwelli használatára, ami alatt valójában irányítást értenek. A kísérleti program
során – írja a jelentés – a résztvevő városokban élő hajléktalanokba kötelezően beültetnének Rádió Frekvenciás Azonosító (RFID) csipeket, hogy a szociális gondozók és a rendőrség folyamatosan nyomon tudja követni, hogy mikor merre járnak.
„A bőralatti azonosító és nyomkövetés támogatói szerint ez a technológia a csippel ellátott hajléktalan férfiak és nők kedvét szegi a bűncselekmények elkövetésétől, miközben megkönnyíti az állami munkásoknak, hogy szociális szolgáltatásokról gondoskodjanak, úgy mint élelem- és orvosságellátás” – vonja le a következtetést a riport. Amikor ezek az emberek próbálkozások beindításáról beszélnek, akkor ez kétértelmű kígyónyelvükön azt jelenti: „Betesszük lábfejünket az ajtónyílásba azáltal, hogy olyan embereket célzunk meg, akiket mások le sem szarnak, és amikor a csipbeültetés az azonosítás elfogadott módjává válik, eljövünk mindannyiótokért.”
A mindezek mögött álló vállalatok egyike a floridai Applied Digital Solution, akik a rizsszem nagyságú „VeriChip”-et gyártják. Láttam riportokat a médiában, amelyek szerint az emberi testbe történő csipbeültetés ötlete „nagyon is elméleti” maradt szeptember 11-ig, amikor az Applied Digital Solution egyik technikai vezetője látta a tűzoltókat, akik a szolgálati jelvény számukat a karjukra írták azonosítás céljából, arra az esetre, ha felismerhetetlenné égnének, vagy csapdába esnének. Ez vezetett ahhoz az ötlethez, hogy az emberekbe csipet ültessenek – hangzik az állítás. Micsoda marhaság! A támadásokat jóval megelőzően a Mátrix gyermekei című könyvemben már rámutattam erre a cégre, és hogy piacra dobta Digitális Angyalnak hívott csipjét. Dr. Peter Zhou, a technológia mögötti vezető tudós az alábbiakat mondta szeptember 11. előtt: „A Digitális Angyal egy összekötő lesz közted és az elektromos világ közt. Oltalmazód és
védőangyalod szerepét fogja betölteni. Nagy hasznát fogod venni. Az elektromos intelligencia és saját lelkünk hibridjei leszünk.”
Pontosabban az elektronikus intelligencia, saját agyunk és központi idegrendszerünké.
A mikrocsippel ellátott emberek ötletét nem fogadták jól, akik aggódnak a magánélet és
a polgári szabadság miatt, ezért a csipbeültetés bevezetését egy időre félretették. Szeptember 11. után azonban az Applied Digital Solutions kihasználta az alkalmat, és az „Emberi Csip
= Emberi Biztonság” jelmondattal eladási rekordot döntöttek. Azt állítja, hogy több ezer
emberbe ültettek csipet, de a cél valójában az, hogy mindenkit „felcédulázzanak”. A rizsszem
méretű csip első felhasználói közt volt a mexikói igazságügy-miniszter, hogy megvédjék, nehogy elrabolják. A VeriChip mexikói terjesztője, a Solusat nevű cég bevezetett egy gyermekrablás elleni szolgáltatást: becsipelik a gyerekeket. Arról persze nem szólt a fáma, hogy ezeket a „Vericsipkölyköket”, mint ahogy nevezték őket, elektronikusan elrabolják abban a pillanatban, hogy a csip beléjük hatol. Az Applied Digital Solutions azt tervezi, hogy más országokban is bevezeti a Vericsipkölyök rendszert, beleértve az Egyesült Államokat is.
Az ORBCOMM globális műhold távközlési társaság 2004 vége felé honlapján közzé tette, hogy megállapodtak a VeriChip részvénytársasággal, ami az Applied Digital leányvállalata, hogy „műholdas távközlési szolgáltatást nyújtanak az alkalmazáshoz, amit a világ első beültetett rádiófrekvenciás mikrocsip használatára fejlesztettek ki”. Jerry Eisenberg, az ORBCOMM vezérigazgatója azt mondta, hogy a VeriChipen keresztül más új és fontos iparágak műholdas rendszerüket és annak földi infrastruktúra hálózatát fogják használni a globális üzenetközvetítésekre. Igen, azért, hogy az embereket irányítsák. Ha olvastad az „…és az igazság felszabadít” című könyvem, észreveheted, hogy mindezt már rég előre megjósolták. 1994-ben írtam, hogy az emberi mikrocsipeket azzal fogják eladni, hogy ezzel megvédik a gyerekeket, a kórtörténetek az orvosok számára elérhetőek lesznek, s ez egy kényelmesebb és tolvaj-biztosabb megoldás, ezért a hitelkártyát is felváltja.
Az Applied Digital Solution már e mindhárom hivatkozást használja marketing közleményeiben. 2004 októberében, az Illuminátusok által irányított Élelmiszer és Orvosság Hivatal
(Food and Drug Administration) engedélyt adott a cégnek, hogy piacra dobja a VeriChip-et
(e döntés soha nem volt kétséges), és az Amerikai Egészségügyi Minisztérium (US Depart-
ment of Health and Human Services) bejelentette, hogy 139 millió dollárt adományoz, hogy
egy évtizeden belül megvalósulhasson „Bush elnök” elektronikus egészségügyi nyilvántartási
terve (mikrocsipelt népesség). Az emberek azért dolgoznak, hogy befizessék az adót, az adókat
pedig arra használják, hogy az embereket még inkább bebörtönözzék. Tudatlanságunkban mi
fizetjük elnyomatásunk költségeit, ügyes, mi?
Digitális koncentrációs tábor,- Neil Hague így jelképezi a mikrocsipes világot. Az emberiség szabadságára nézve létfontosságú, hogy az egyének mindenáron visszautasítsák a csip beültetést.
Nemrég olvastam egy cikket egy barcelóniai nájtklubról, ahol gyorsabb bejutást kínáltak zoknak, akik hozzájárulnak a csip beültetéshez. Így hát a kedd éjszaka most nem a hölgyválasz, hanem a „beültetés éjszakája”, amikor a vendégekbe kívánságra csipet ültetnek iszogatás és táncolás közben. Mennyi csipes rendszert vezethetnek be, ami nem is kerül az újságokba?
Tapasztalni fogjuk, hogy a csipeket egyre szélesebb területen és számtalan módon használják és reklámozzák, mivel szükség van erre a nép teljes irányításához. A brit kormány például, bejelentette azt a tervet, hogy bevezetik a kötelező személyi azonosító kártyát (személyi igazolvány – a ford.), azonban ez csupán a Totalitáris Settenkedés egy lépése a népesség becsipelésére. Ugyanez történik az Egyesült Államokban.
1997-ben egy CIA kutató elárulta nekem, hogy a csip jelentősége az elektromos megjelölés-
nél, azonosításnál és nyomonkövetésnél sokkal-sokkal nagyobb. Csupán az egyik dolog, hogy
üzenetek érkeznek az embert figyelő csiptől a számítógéphez, azonban sokkal fontosabbak
a központi számítógéptől az emberbe ültetett csip felé visszamenő üzenetek. Állítása szerint
kommunikálni tudnak a beültetett csipekkel, akár elszigetelt a személy, akár csoportban van,
és különböző rezgéseket kiváltó üzeneteket küldenek, amelyek zavarodottságot, fáradtságot,
nemi gerjedelmet vagy közönyt, agressziót, depressziót, mániákat, fájdalmat vagy betegségeket
képesek kiváltani. A célszemélyt mentálisan és emocionálisan manipulálják, célzottan, egyedi-
leg, sőt meg is tudják ölni. Tehát a csippel képesek az embereket könnyen kezelhetővé, búskomorrá, apatikussá, agresszívvá, szexuálisan aktívvá vagy passzívvá tenni, és kihatnak a gondolkodási folyamataikra úgy, hogy nem tudnak tisztán gondolkodni, vagy a cselekedeteiket
a csipen keresztül kapott információk – melyeket saját gondolataiknak, vagy belső hangjuknak
hisznek – befolyásolják. Íme az emberiség mikrocsip beültetésének igazi célja. Hogy tetszik?
A Rendszer szándéka, hogy túlélő üzemmódban tartsanak bennünket, ami azt jelenti, hogy mindig a holnapban éljünk, ahelyett hogy a Mostot, a jelen pillanatot élnénk meg. Mint ahogy John Lennon írta: „Az élet az, ami történik veled, mialatt újabb tervekkel vagy elfoglalva.” Amikor elmerülünk a napi túlélés részleteiben, vagy a „siker” hajhászásra összpontosítunk, akkor nem nézünk fel, hogy meglássuk a Rendszer egészét, észrevegyük a minket rabszolgasorba taszító játékot. Egy 1986-ban napvilágra került dokumentum, briliánsan ismerteti a működő technikákat abban, amit mi „társadalomnak” hívunk. Csendes fegyverek egy halk háborúhoz volt a dokumentum neve, és jelentések szerint egy másik verzióját is látták egyesek az Amerikai Tengerészeti Hírszerzés kezében 1969-ben. A birtokomba került dokumentum konkrétan egy használtan vásárolt IBM fénymásoló belsejéből került elő Amerikában. E hosszú és részletes irat oly irányelvet vázol fel, amit legalább az ötvenes évek óta
alkalmaznak. Kimondja, hogy a „Halk Háborút… a nemzetközi elit egy 1954-ben tartott találkozóján jelentette be. A háttér azonban kevésbé fontos, mint a tartalom, mert ez összefoglalja az emberi psziché ellen irányuló halk háborút:
Tapasztalat bizonyítja, hogy egy csendes fegyver és a köznép feletti irányítás biztosításának legegyszerűbb módszere, hogy egyrészt tartsuk a közembereket képzetlennek és tudatlanak a Rendszer alapelveit illetően, másrészt tartsuk őket zűrzavarban, züllöttségben, és lekössük figyelmüket olyan ügyekkel, amelyeknek nincs valós fontosságuk.
Ezt így érjük el:
1.) kikapcsoljuk elméjüket, mentális tevékenységüket szándékosan használhatatlanná
téve alacsony minőségű közoktatási program bevezetésével a matematika, rendszer-
tervezés és a közgazdaságtan tanításában, valamint akadályozzuk a műszaki alkotó-
készség kialakulását;
2.) lekötjük érzelmeiket növelve élvhajhászásukat és belemerülésüket az érzelmi és fizi-
kai tevékenységekbe az alábbiak révén:
a.) lankadatlan érzelmi inzultálás és támadás (szellemi és érzelmi erőszak) a médiák-
ban – legfőképpen a tévében és az újságokban – bemutatott szex, erőszak és háborúk
állandó kereszttűzében tartva őket;
b.) megadjuk nekik, amire vágynak, túlzott mértékben – gyorsétel az elmének – és megvonjuk tőlük mindazt, amire tényleg szükségük van;
c.) folyamatosan újraírjuk a történelmet és a törvényeket, és egy valóságtól zavarba ejtően
eltérő teremtett világnak tesszük ki a köznépet, íly módon elérjük, hogy személyes szükségleteik kielégítése helyett gondosan koholt külső problémák töltsék ki gondolataikat.
Ezek eleve megakadályozzák, hogy érdeklődjenek a társadalmat automatikusan működtető technológia csendes fegyverei iránt, még inkább hogy felfedezzék azokat. Az általános szabály az, hogy nyereségünk záloga a zűrzavar – minél nagyobb a zűrzavar, annál nagyobb a nyereség. Ezért hát a legjobb megközelítés, hogy problémákat hozzunk létre, majd megoldásokat ajánlunk fel. Összegezve:
Média: a felnőtt népesség figyelmét tereld el a valós társadalmi problémákról, és olyan kérdésekkel ejtsd rabul, amelyeknek nincs valódi jelentősége.
Iskolák: tartsd a fiatalságot tudatlanságban a valódi matematika, a valódi közgazdaság, a valódi törvények és valódi történelem területén.
Szórakozás: a köznép szórakoztatása maradjon a hatodik osztályosok szintje alatt.
Munka: tartsd az embereket elfoglalva, elfoglalva, elfoglalva, ne maradjon idejük gondolkodni, vissza a tanyára a többi állat közé.
A dokumentum szerint a „Halk Háború”:
Nem lövedékkel, hanem szituációkkal ostromol, amelyeket adatfeldolgozás hajt puskapor szemcsék helyett, amelyek számítógépből pattannak elő ágyúk helyett, amiket programozók működtetnek mesterlövészek helyett, bankmágnások parancsnoksága alatt tábornokok helyett. Nem kelt nyilvánvaló zajt, nem okoz látható fizikai sérülést, s nem avatkozik bele nyilvánvalóan senki napi társadalmi életébe. Mégis kétségtelen „zajt” kelt, kétségtelen fizikai és mentális sérüléseket okoz, és kétségtelenül beleavatkozik mindennapi életünkbe, mármint kétségtelenül egy gyakorlott megfigyelő számára, aki tudja, mit kell keresni. A köznép képtelen felfogni e fegyvert, ezért képtelen elhinni, hogy fegyverrel támadják, és térdre kényszerítik.
A köznép ösztönösen érzi, hogy valami nincs rendben, azonban a csendes fegyver technikai természetének köszönhetően képtelen értelmesen kifejezni érzéseit, vagy ésszerű módon kezelni a problémát. Ezért az emberek nem tudják, hogyan kiáltsanak segítségért, s nem tudják, hogyan társuljanak másokkal, hogy meg tudják magukat védeni e fegyver ellen.
Amikor egy csendes fegyvert fokozatosan vetnek be, a köznép alkalmazkodik hozzá/
megszokja jelenlétét, és megtanulja eltűrni, hogy beleavatkozik az emberek életébe, mindaddig, amíg a nyomás (pszichológiai és gazdasági) túl nagy nem lesz, és az emberek össze nem roppannak. Ezért a csendes fegyver egyfajta biológiai fegyver. A társadalom egyedeinek életerejét, szabad választását és mozgási képességét roppantja össze, olymódon, hogy használói tudják, értik, manipulálják és megtámadják az emberek természeti és társadalmi energiáinak forrásait, és hogy tudják, értik, manipulálják és megtámadják az emberek fizikai, mentális, érzelmi erősségeit és gyengeségeit.
Ráismersz erre a a társadalomra? Természetesen, hiszen benne élünk.

Csak állj meg egy pillanatra a napi túlélésért folytatott robotban, emeld föl a fejed, nézz körül, és láthatod, hogy mi történik, mihelyt megismered a távlati titkos terv eléréséhez használt ütemtervet és technikákat. A világ nyitott könyvvé válik számodra, amint megérted a játékot. Ennyit a globális diktatúráról, ami már eddig megvalósult.
Mihelyst magukénak tudhatják a globális kormánystruktúrát, és különösen amikor az emberek tömegeibe csipet ültetnek, oly mértékű rémület és betegségözön közt hullik le a lepel fasiszta diktatúrájukról, amit jelenleg csak kevesen tudnának elképzelni. Azonban ennek nem kell bekövetkeznie. Sorsunkat saját kezünkben tartjuk, amennyiben képesek vagyunk megragadni.
A titkos terv rávilágít társadalmunk végtelen szűkülésére. Az emberek kérdezgetik, hogy
a dolgokat miért így vagy úgy teszik, mikor nyilvánvalóan vannak jobb lehetőségek is. Nem
veszik észre, hogy a hatalmi struktúra nem azért van a helyén, hogy a népesség számára jobban
vagy hatékonyabban végezzék a dolgukat. Az író, Michael Ellner mondta:
„Csak nézz ránk. Minden saját maga fonákja, minden a feje tetején áll. Az orvosok lerombolják az egészséget, az ügyvédek lerombolják az igazságszolgáltatást, az egyetemek lerombolják a tudást, a kormányok lerombolják a szabadságot, a média lerombolja a tájékoztatást, és a vallások lerombolják a szellemiséget.”
Hogy miért? Mert erre szánták őket.

(David Icke: A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió)Van a piacon egy kedves hölgy. Kérdeztem ma tőle, mit főzött - mert szokás szerint bajban voltam. Azt mondta frankfurti levest. Jé - gondoltam - az jó lesz! Egyszer azért, mert ezer éve nem ettem. Másrészt azért, mert volt is otthon a hűtőben egy kis fej kelkáposzta. Csak virslit kellett vennem hozzá. Ebéd megoldva. Legalábbis egy része. :)
És akkor jöttem rá, hogy itt a blogon még nem is szerepel. Duplán jó. :)
Hozzávalók 4 főre:
1 kis fej kelkáposzta (vagy egy közepesnek a fele),
2 kisebb burgonya,
2-3 darab virsli,
5 dkg füstölt szalonna,
1 közepes fej vöröshagyma,
1 nagy gerezd fokhagyma,
só,
1 teáskanál ételízesítő,
1 mokkáskanál egész köménymag,
2 csapott teáskanál majoránna,
frissen őrölt bors,
1 teáskanál pirospaprika,
1 evőkanálnyi tejföl (úgy púposabban),
1 evőkanál liszt,
2 evőkanál olaj.

A szalonnát kis kockákra vágtam, a virslit karikákra és az olajon mindkettőt átsütöttem. Aztán egy lyukacsos szedőkanállal kivettem a szalonnát és a virslit, a zsiradékot pedig egy kislábosba átöntöttem. A nagy lábosba beletettem a kis kockákra vágott krumlit, a laskára vágott kelkáposztát, félbevágva a vöröshagymát és fokhagymát. Felöntöttem vízzel és fűszereztem is. A zöldségek puhulásáig főztem, de közben a félretett zsiradékkal rántást készítettem. Sötétebbet. Pirospaprikáztam, majd 2 dl hidegvizzel felengedtem. Merőkanállal a forró leves levéből is tettem a rántásba, majd az egészet a levesbe öntöttem. Most tettem bele a sült virslit és a szallonnakockákat is. Fölforralta, aztán a rántásos lábasba tettem tejfölt, egy kevés leveslével elkevertem és ezt is a leveshez adtam. Hagytam mégegyszer felforrni. A végén az egész hagymadarabokat eltávolítottam.
Friss fehérkenyérrel - rozzsal is nagyon finom - tálaltam.
Vegetáriánusoknak is ajánlom persze hús nélkül, mert magában is nagyon ízletes leves. Szejtánkockákkal lehet dúsítani.

Megjegyzések

trinity üzenete…
Remélem maradt, mert a többiek nem szeretik-megyek hozzád egy tányér levesért! Ha nem baj...

Az idézet: először azt hittem, te írtad...Írhattad volna, ennyire már ismerlek.Nagyon jó!
Hát igen, "Szép új világ", vagy 1984...Lehet választani:(
Mian üzenete…
N°1 nálam is ez a leves! :) Pont terveztem, hogy fözök én is valamikor.
Erdekesség, hogy a férjem német és mégsem ismerte ezt a levest.

Jó sok olvasnivalót adtál, de érdemes volt végig olvasni!
Névtelen üzenete…
Kedves Duende,

Persze tudom, hogy mi lesz a valasza rogton, hogy ez egy teljesseggel onmaganak irott blogg es ha masok is olvassak sajat belatasuk es kedvuk szerint hat az az O valasztasuk.

Igaza van abban a tekintetben, hogy a mufaj valahol errol szol.

Nem az etelei receptjeirol szeretnek par megjegyzest irni hanem peldaul a mai receptet megelozo irasrol.

Mivel keveset ugyan, de eltem Magyarorszagon is, de nagyobb reszet eletemnek a vilag valamely onoknek tavoli pontjan toltottem igazan van be es ralatasom sok orszag nepere.
Ha az ember olyan sokat utazik es ismer meg a vilagbol, nagyon szegeny es nagyon gazdag korulmenyeket tapasztalva, a szokasokat, eletmodokat, hagyomanyokat megismerve mint mi tettuk nagyon szeles latokorre tesz szert higgye el nekem. A vilagban elo nepek nagyon elteroek es valtozatosak, de egyben mind egyezik valamelyest.

Mindegyiknek van "vilagvege es osszeeskuvesi" teoriaja. A mai szornyen lezullott, erkolcsileg es szellemileg egyarant rombadontott vilagban ez elkerulhetetlen.

Mindig is voltak " latok " akik nem hittek a szemfenyvesztesnek amit az emberek tobbsege egyontetuen, hypnotizalva, suket es vak csordakent szajkoz evezredek ota. A vallasok, politika, az utobbi evszezadban pedig mar a mediak es egyeb, az emberi szellemet elaltato jol kitervelt figyelemelterelo szervezetek mukodesevel kapcsolatban.

Igen vannak latok akik meglatjak, atlatnak a szovevenyeken amit az emberek ele odadobnak, "hogy ennek igy kell lennie mert mindig is igy volt es nelkuluk nincs haladas es minden romba dolne".

Igen, nagyon sokan hisznek benne, hogy jol kitervelt menete van mindennek, a szornyusegeknek, a szellemi es erkolcsi posvanynak es, hogy ezeknek egy celja van, a kaosz elerese.

A kaosz es ezaltal a figyelemeltereles, a megosztas es uralkodas, az emberi szellem teljes kikapcsolasa es elbutitasa mielott meg egyaltalan kiteljesedhetett volna.

Errol termeszetesen mindenkinek megvan a sajat velemenye, akik elkezdtek eszmelni azok ugyis " erzekenyek" az ilyesfele gondolatokra, meglatjak a hirek kozt, konyvekben, beszelgetesekben, a vilagban tortent esemenyekbol leszurik onmaguknak az osszefuggesek lenyeget.

Viszont vannak olyan emberek is mint peldaul az on blogjat olvaso holgyek es urak akik a receptjei miatt nyitjak meg az oldalat es ha mar ott vannak hat persze, hogy elolvassak a napi " okossagot" is.

Ezeknek az emberek vedelmeben talan jo lenne megnezni neha az irok eredetet is. Egyszeruen nem tudom elhinni, hogy On egyetertene az urral, az angol David Icke-el sok mas tekintetben mint ez a cikk. O egy igen jol ismert, gyenge focistabol lett, tanulatlan, sikertelen amde szenzaciohajhasz konyveket iro es azokat nepszerusito kreatura. Itt az USA-ban "preacher-kent" tartanak szamon, azaz onjelolt szonokkent szabadon alkalmazva a meghatarozast.

A lenyeg, hogy kivancsisagbol megneztem par percben, hogy ki is O mert emlekeztem valamire, de nem voltam benne bizonyos.

Erdemes elolvasnia ha mast nem is, de legalabb ami a Wikipedian szerepel rola. http://en.wikipedia.org/wiki/David_Icke
Az ur legbecsesebb teoriaja, hogy a vilag vezetoi es penzemberei, az angol kiralyi familia valamint sokan masok egy foldonkivuli hullo faj az emberrel valo keresztezese folyaman kialakult azonos vervonalbol szarmazo lenyek akik neha atvaltoznak hatalmas gyikka mikor embervert fogyasztanak.

Elnezest, folytatas a kovetkezo megjegyzesben, tul hosszu az iras, nem kuldi at egyszerre.
Névtelen üzenete…
Folytatas:

Igen, ez nem trefa, ez az ur errol a gondolatarol a leghirhedtebb es azt meg nem is emlitettuk, hogy kivalasztottnak es Isten fianak hirdeti magat.

Nem a mostani idezettel van a problema, ezek csak masok altal mar ezerszer, kulonfele modon es teoriakkal leirt a vilag tudatos lerombolasanak kulonfele modjaira vonatkozo irasok szemezgetese, atirasa a maga kitalacioval.

A baj ott kezdodik ha ezt az urat esetleg komolyan elkezdik idezgetni, olvasni, tudomast nem venni valodi kileterol. Gondolkodjunk el mi a vege ennek.

Nem az amit esetleg mas modszerekkel is elernek nap mint nap? Nem egy tokeletesen hiteltelen, feltunesi vagyban szenvedo, a penztarcajat vastagito iromanyokbol elo embert segitunk a hirnev es meg tobb penz keresetere?

Mielott idezunk vagy nepszerusitunk valakit, ha mar fogekonyak vagyunk es adunk hitelt az osszeeskuves teoriaknak es meglatjuk a rosszat, helytelent a vilagban legalabb tegyuk ezt idoraforditassal es nezzunk utana kirol is beszelunk vagy legalabb adjuk meg a lehetoseget az effele ideakban ujaknak a viszonylag teljes kepre.

Minden jot kivanok es gratulalok a blogjahoz.

Midnight Baker
duende üzenete…
Kedves Midnight Baker!

Köszönöm a hozzászólást, örülök is neki. Amit leírt David Ickével kapcsolatban, azzal maximálisan egyet is értek.
Amiért idéztem - az a szöveg tartalma. Amit magam is igy látok. Mind az oktatás, mind a chipbeültetés esetén.

Valójában leirhattam volna mindezeket én is, nincs mentségem, csak a lustaságom és az időhiányom. :)
De örülök, hogy irt róla, mert valószinűleg aki elolvassa az idézetet, az a hozzászólásokat is el fogja olvasni. Bevallom, tudtam hogy lesz ilyen hozzászólás, számitottam rá. Igy teljes a kép. :)

Mégegyszer köszönöm! :)

Még valami. A hüllőkről és egyéb állatfajtákról... Kicsit eltúlozza Icke a dolgot. De csak egy kicsit.
Mert a ragadozók valóban léteznek. Szervetlen lények és bennünket "esznek". Az energiánkat - ez stimt. Egyébként ezt is ollózta Icke, mégpedig Carlos Castanedától. A flyerekről - ő igy nevezi őket - a "végtelen aktiv oldala" cimű könyvében ir.
És sajnos, én is látom őket.
Lehet bolondnak nézni...

Viszont! Lehet hogy kicserélem az idézetet majd Castanedára. :)
Az az egy "kicsit" (sokkal-sokkal) jobb!
duende üzenete…
Örülök hogy elolvastad, Mian. :)
A leves nálam is nagyon jó helyezett!
duende üzenete…
Bármikor szivesen megkinállak, Trin! :)

Valóban irhattam volna... :))
olzka üzenete…
Kedves Duende és Midnight Baker!
Köszönöm a finom összhangzattant. Ritka jelenség.
napmátka üzenete…
Honnan tudtad, hogy ez az egyik kedvenc levesem? Ilyenkor ősszel meg pláne! Egy virtuális tányérra valót tegyél el nekem! köszi!:)
szepyke üzenete…
Annyira leragadtam a napköziben evettnél, hogy el is felejtettem, hogy ez lehet jó is...:)
Tökéletes leves.
Ági, aki főz üzenete…
Ezt a levest én is nagyon szeretem, de ha nem haragszol, nekem az ilyen írások mindig megfekszik a gyomromat és elmegy a kedvem mindentől. Egyszerűen nem esik jó a finom kaja mellett ilyesmivel foglalkozni.
duende üzenete…
Olzka, örülök. :)
duende üzenete…
Máris, Napmátka! :)
duende üzenete…
Szepyke, tényleg jó kis leves, én is nagyon szeretem!:)
duende üzenete…
Sajnálom Ági.
A blogom eddig sem "gasztroblog" volt elsősorban.
Az üzenet fontos, még ha nem is könnyen emészthető.
Névtelen üzenete…
David Icke személyét támadni érvelési hibának számít. Ez egy olyan ősrégi trükk, amikor az állításait nem tudjuk valakinek támadni akkor a személyét kezdjük el hitelteleníteni. Érvénytelen érv. Így mondják.

Tök mindegy, hogy fotbalista volt-e vagy nem. Amit ír azt más kutatók tőle függetlenül is ugyanígy gondolják. Ő csak összerak egy képet, hogy szerinte hogy vannak a dolgok. Ez eléggé hasonlít mások által összerakott képhez. Több ilyen embert is fel lehet sorolni akik az 5 érzékszerven túl is érzékelnek dolgokat. Aki azt mondja, hogy "csak ez van" az tulajdonképpen a tudományos vélekedést vonja kétségbe, mert ki lehet jelenteni, hogy a rtudomány régen is tudta és ma is tudja, hogy nem csak az van amivel a jónépet etetik...

Egy jóakaró.
duende üzenete…
Kedves Jóakaró!

Jogos a két pont. :) Az üzenet a lényeg. És hát, azt is tudjuk, hogy aki szembe mer menni az ortodox tudománnyal, azt mindig megpróbálják lerántani. Pl. von Daniken, aki szintén egyáltalán nem beszél hülyeségeket, sőt. Mert én azt mondom, az marha, aki elhiszi a tudománynak, hogy a piramisokat rabszolgákkal éppítették, egy olyan technikai színvonalon, ahol éppen csak a kereket még feltaláltuk. Na ja. A nagyanyám meg volt a pápa.
Ma sem tudnánk felépíteni őket, arról nem is beszélve, hogy még a funkcióját sem tudjuk igazán - a mai napig sem, sem azt, mi rejlik még a belsejében. És ezt elmondhatnánk az amerikai kontinens számtalan romvárosáról is.